U bent hier

Retourneren

Herroeprecht


Indien er een probleem is met het door u gekochte product, kunt u deze aan ons terugsturen, indien het nog niet gebruikt is geweest!

Wij garanderen particuliere klanten een herroeprecht van ten minste veertien dagen daar wij graag tevreden klanten hebben. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.

Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Belgium ORO Nails retourneren, conform de door Belgium ORO Nails verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

U kunt gebruik maken van het herroeprecht door binnen de termijn het ons te laten weten via een brief, email of telefoon.

De kosten van de herroeping (transport) gaan ten laste van de klant. Helaas kunnen wij geen onvoldoende gefrankeerde retours aannemen als het geleverde product overeenstemt met de beschrijving van het aanbod op onze webwinkel.