Algemene Voorwaarden

We hopen dat U graag winkelt op Belgium Oro Nails. Hier vindt U onze algemene voorwaarden. Contacteer ons.

Herroeprecht

Indien U niet met het gekochte product tevreden bent, kunt u het eenvoudig aan ons terugsturen (indien het product nog niet gebruikt is geweest).

Wij garanderen klanten een herroeprecht van maximum veertien dagen daar wij graag tevreden klanten hebben. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.

Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Belgium ORO Nails retourneren, conform de door Belgium ORO Nails verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

U kunt gebruik maken van het herroeprecht door binnen de termijn het ons te laten weten via email of telefoon.

De kosten van de herroeping (transport) gaan ten laste van de klant. Helaas kunnen wij geen onvoldoende gefrankeerde retours aannemen.